Ashley (bijna 15 jaar)

Betrouwbaar sociaal Verstandig

Voltijd pleeggezin gezocht voor Ashley van bijna 15 jaar.

Omgeving: In Amersfoort of op maximaal 5 km afstand.
Drie woorden die Ashley omschrijven zijn: sociaal, verstandig en betrouwbaar.

Ashley is een jonge dame van bijna 15 jaar oud, ze kan door omstandigheden niet meer bij haar moeder of stiefvader (die zijn gescheiden) wonen. Het jongere zusje van Ashley woont niet meer thuis wegens persoonlijke problemen. Ashley woont nu 3 maanden op een crisisopvang in Amersfoort en wil graag in die omgeving blijven, ook dichtbij haar moeder, stiefvader, vrienden,  school en bijbaantje.

Ashley is een rustige en aangepaste jonge dame die ouder overkomt dan ze is. Ze heeft een druk leven met school, stage, vriendinnen en een bijbaantje. Met vriendinnen gaat ze graag de stad in, ergens wat eten en logeren. Ashley kan zich soms somber voelen en zoekt afleiding in contact met vrienden, maar dat kan haar soms ook teveel worden.
Ze heeft hulp nodig bij grenzen stellen, nee zeggen en zich minder aanpassen aan anderen. Ze heeft een opvoeder nodig die naast haar gaat staan, haar niet te kinderlijk bejegend en wel met wat afstand. Ashley heeft lang de tijd nodig om iemand te vertrouwen en zich op haar gemak te gaan voelen. Ze vindt het belangrijk dat afspraken en beloftes worden nagekomen. Ze is al heel zelfstandig maar heeft hulp nodig om zich te uiten en zaken te relativeren.

Voor Ashley zoeken we pleegouder(s) die haar liefdevol en met structuur een thuis willen bieden. Ze geeft zelf aan rust te willen en die soms moeilijk te kunnen ervaren. Daarom zijn we op zoek naar een gezin met wat oudere kinderen of zonder kinderen en sensitieve opvoeders.
We zoeken een pleeggezin voor onbepaalde tijd, het is nog onduidelijk of Ashley weer bij haar moeder kan gaan wonen.

Ben jij diegene die wij zoeken voor Ashley, of wil je meer informatie, neem dan contact op met:
Marleen van Steveninck via msteveninck@youke.nl of mobiel 088-1705426 of
Hannah Bakker via hbakker@youke.nl of mobiel 088 1705439.

Vanwege privacy redenen is de foto uit de beeldbank van Youké  en ook de naam is fictief.
Met de personen die zich melden als potentieel pleeggezin zal eerst een screeningsgesprek plaatsvinden met een pleegzorgbegeleider/screener van Youké  zonder de jeugdige. Na een mogelijke match met de jeugdige zullen de potentiële pleegouders gescreend worden (zoals alle pleegouders) en wordt er een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)  aangevraagd bij de Raad voor de Kinderbescherming.