Intro

Pleegkinderen nemen in diverse financiële regelingen een bijzondere positie in. Deze positie heeft ook gevolgen voor pleegouders. Pleegouders kunnen onder voorwaarden een beroep doen op verschillende wettelijke financiële regelingen die verband houden met zorg, onderwijs, werk en inkomen. Deze regelingen vinden onder andere een belangrijke basis in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking is getreden.

Ieder kind is uniek

Pleegouders spannen zich met hart en ziel in waardoor kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien. Ze maken daarbij ook kosten. Pleegouder Willem vroeg zich af: ‘Vergoedt mijn gemeente het vervoer van school naar huis van mijn pleegdochter?’ Na de transitie zijn verschillen per gemeente ontstaan, veranderingen blijven komen en ieder kind is uniek. We adviseren pleegouders, voordat ze kosten maken, eerst te overleggen met de eigen pleegzorgbegeleider. Zo vinden we samen voor ieder kind een oplossing.

Pleegvergoeding

De rijksoverheid stelt jaarlijks het basisbedrag voor de pleegvergoeding vast in de Regeling Pleegvergoeding. De pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. De Regeling Pleegvergoeding is onderdeel van de Regeling Jeugdwet. In artikel 5.3 zijn regels over de vergoeding van bijzondere kosten opgenomen.

Financiële wegwijzer

Om inzicht te geven in Pleegzorg Financiën hanteert Youké een Financiële wegwijzer pleegzorg 2024. Ook Pleegzorg Nederland heeft op een rijtje gezet wat je moet weten van wettelijke regelingen en voorzieningen. In de praktijk kunnen zich uitzonderingen voordoen. Uitzonderingssituaties kunnen invloed hebben op regelingen. Bespreek je unieke gezinssituatie met je pleegzorgbegeleider of met de gemeente die verantwoordelijk is volgens het woonplaatsbeginsel.

Declaratieformulieren pleegzorg

Aanvraag bijzondere kosten 2024 regio Gooi en Vechtstreek

Aanvraag bijzondere kosten 2024 regio Food Valley Lekstroom, Utrecht-West, Utrecht Stad, Zuid-Oost Utrecht, Eemland en overige regio’s (elders in Nederland)

Betalingsverzoek reiskosten 2024

Declareren deeltijdpleegzorg

Betalingsverzoek 1e kwartaal 2024

Betalingsverzoek 2e kwartaal 2024

Betalingsverzoek 3e kwartaal 2024

Betalingsverzoek 4e kwartaal 2024

Aan welke eisen moeten de betaalbewijzen voldoen?

  • Het moet een officiële factuur zijn en geen bestelformulier of orderbevestiging van de bestelling.
  • Bij schoolkosten zonder factuur een kopie uit de schoolgids toevoegen plus een bankafschrift.
  • Bij een kassabon moet de naam van de winkel, de naam van het artikel en het bedrag goed leesbaar zijn. Een pinbon is niet voldoende.
  • Voor aankopen via facebook/marktplaats graag volgende:
  • Altijd advertentie marktplaats/facebook toevoegen.
  • Heb je contact via de mail met verkoper, dan correspondentie toevoegen.
  • Heb je contact via WhatsApp dan foto gesprek toevoegen.
  • Betaal je via de bank dan bankafschrift toevoegen.
  • Betaal je contant dan de verkoper een handtekening en datum laten plaatsen op advertentie en deze toevoegen.

Let op

Wij verzoeken je om steeds zo spoedig mogelijk te declareren, maar altijd uiterlijk 5 januari van het volgend jaar. Declaraties die betrekking hebben op het voorgaande jaar kunnen na 5 januari niet meer verwerkt worden.

Het declaratieformulier samen met de bewijsstukken graag per email verzenden aan de pleegzorgwerker.

Woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 is de gemeente waar het kind woonde op het moment dat het uit huis geplaatst werd, verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de zorg. Deze verantwoordelijkheid blijft gelden zolang de uithuisplaatsing duurt. Dit is dus niet (meer) afhankelijk van de woonplaats van het pleeggezin, eventuele verhuizing van ouders of de justitiële maatregel.