1. Contactgegevens

Youké Sterke Jeugd
Postbus 867
3700 AW Zeist
088 170 5000
info@youke.nl

2. Omgang met persoonsgegevens

Uw gegevens zijn van u. Als u begeleiding van ons krijgt of onze website bezoekt, geeft u een deel van die gegevens aan ons. Youké gaat zorgvuldig om met die gegevens en houdt zich daarbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt als u onze website bezoekt. Voor een uitleg over onze omgang met privacy op het moment dat u hulp bij ons krijgt (of gaat krijgen), verwijzen wij naar de pagina over ‘rechten en plichten’ op onze website.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel daarvan

Hoe zit het met een IP-adres?

Tijdens het bezoek aan de website van Youké worden de IP-adressen uitgelezen door Google. Youké en Google kunnen deze IP-adressen niet inzien en deze worden ook niet opgeslagen.

Welke gegevens van bezoekers aan de website verwerken wij nog meer?

Youké slaat nooit automatisch persoonsgegevens op. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als daar toestemming voor wordt gegeven. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier. Deze gegevens wordt wel opgeslagen en indien nodig verwerkt door een medewerker van Youké.

Bezoekers van de website die geïnteresseerd zijn in pleegzorg, kunnen een informatiepakket aanvragen. De persoonsgegevens die wij nodig hebben om u dit toe te kunnen sturen, zijn een naam en adresgegevens. Omdat Youké altijd op zoek is naar nieuwe pleegouders, nemen wij na zo’n informatieaanvraag graag contact met u op. Daarom vragen wij ook een telefoonnummer en e-mailadres van u.

Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws in de pleegzorg, dan kunt u uw e-mailadres achterlaten, zodat wij u deze digitaal toe kunnen sturen.

Als u interesse heeft in een van de trainingen die Youké geeft binnen de Youkademy, dan kunt zich online daarvoor aanmelden. Wij vragen uw naam en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen om de aanmelding verder in gang te zetten. Als uw voor een organisatie werkt en uw telefoonnummer wilt achterlaten dan is dat ook mogelijk, maar niet verplicht.

4. Bewaartermijn

Youké bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waartoe de gegevens verwerkt worden te bereiken.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. Met de makers van onze website hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarmee wij uw privacy bewaken.

6. Cookies en Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Hierbij houden wij ons aan de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie maart 2018). Deze richtlijn stelt dat het ons is toegestaan Google Analytics-cookies te plaatsen op basis van artikel 6 lid 1 onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang). De richtlijn schrijft ons voor dat wij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang.

Youké heeft de implicaties voor de privacy van websitebezoekers beperkt door:

  • een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten;
  • Google niet het volledige IP-adres te laten verwerken (Anonymize IP);
  • ‘gegevens delen met Google’ uit te zetten;
  • ‘gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden’ uit te zetten;
  • de functie in Google Analytics voor User ID’s uit te schakelen;
  • websitegebruikers te informeren over het gebruik van Google Analytics en een opt-out aan te bieden.

7. Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. U kunt een email met een verzoek daartoe sturen naar: info@youke.nl.