Voor een korte of lange periode

Pleegzorg is een uitkomst voor kinderen die tijdelijk of voor een langere periode niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Pleegzorg delen we in twee categorieën in: kortdurende en langdurige pleegzorg.

Kortdurende pleegzorg duurt meestal tussen de zes maanden en twee jaar.

Tijdens deze periode onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor terugkeer en eventuele vervolghulp. Wanneer er voor het kind een kans is om terug te keren naar de eigen ouders, richten we de hulp hierop in.

Langdurige pleegzorg vindt plaats wanneer terugkeer naar de ouders voor het kind niet haalbaar is. Het pleeggezin neemt het kind dan jarenlang op in het gezin, meestal tot hij of zij volwassen is.

Tijdens het weekend, op vakantie of bij crisis

Voor sommige kinderen is weekend- of vakantiepleegzorg een oplossing. Daarbij gaat het kind voor een aantal dagen naar een pleegouder. Soms krijgt een pleegouder een weekendgezin ter ondersteuning. Op die manier krijgen de (pleeg)ouders wat rust. Ook gebruiken we deze vorm van pleegzorg om kinderen die op een behandelgroep verblijven, kennis te laten maken met een gezinssituatie.

Een andere vorm van pleegzorg is de crisispleegzorg. Dit is acute, tijdelijke opvang. De thuissituatie van het kind verandert plots, waardoor het niet meer thuis kan wonen. Als pleeggezin bied je het kind in dit geval een warm thuis zolang het nodig is.

Flexibele pleegzorg

We willen graag dat het kind zo min mogelijk van het ene gezin naar het andere verhuist en zowel voor kortdurende als langdurige pleegzorg in hetzelfde gezin kan blijven. Daarom zoeken we vooral pleegouders die openstaan voor meerdere vormen van pleegzorg. Een kind kan bijvoorbeeld bij een pleeggezin terechtkomen voor crisisopvang. Wanneer later blijkt dat het kind voor langere tijd niet kan terugkeren naar zijn ouders, is het voor het pleegkind vaak het beste om bij hetzelfde pleeggezin een thuis te vinden.

Persoonlijke begeleiding

Als pleegouder sta je er niet alleen voor. Youké vindt persoonlijke begeleiding essentieel. Je krijgt een TAP-training waarin alle aspecten van het pleegouderschap aan bod komen. Ben je recent netwerkpleegouder geworden, dan vragen we je de training voor netwerkpleegouder te volgen. Er zijn thema-avonden waar je met andere pleegouders ervaringen kunt delen en waar je tegelijkertijd veel leert. Ook bieden we je allerlei specifieke trainingen, aanvullende hulp en sturen we je de Nieuwsbrief Pleegzorg. Wanneer er extra zorg nodig is, heeft Youké verschillende samenwerkingsverbanden; onder meer met ggz-organisaties.

Wanneer je zelf al kinderen hebt, dan krijgen jouw eigen kinderen er een pleegbroer of zus bij. Dit heeft ook invloed op hen; daarom helpt Youké niet alleen jou, maar je hele gezin.

“Bij een matching staat het kind centraal. Wat heeft dit kind nu nodig en bij welke pleegouders kunnen we dat voor het kind vinden?” Hannah Bakker - wervingenselectie@youke.nl

Korte lijnen

Youké is een kleurrijke en ondernemende organisatie, die in 1874 van start ging met georganiseerde pleegzorg. Onze kracht zit in de korte lijnen. Onze pleegzorgbegeleiding biedt hulp vanuit verschillende locaties. Daarnaast werken we nauw samen met organisaties die andere culturen, tradities en gebruiken goed begrijpen. Waar nodig sluit een pleegzorgbegeleider, specialist in opgroeien of vrijwilliger aan met dezelfde culturele achtergrond als die van het kind, de jongere of zijn ouders. Daarmee voorkomen we communicatieproblemen en bieden we laagdrempelige zorg.

Pleegouderraad

Youké heeft een Pleegouderraad (POR) die de pleegouders bij Youké wettelijk vertegenwoordigt. De POR behartigt belangen van de pleegouders, bijvoorbeeld in gesprekken met het management van Youké. De sfeer is altijd open en constructief; de pleegouderraad heeft een stem die van groot belang is voor goede hulp.

Ontdek de pleegouder in jezelf

Om je te helpen ontdekken of het pleegouderschap bij je past, organiseren we verschillende informatieavonden. Ook kun je een informatiepakket aanvragen om je thuis rustig te verdiepen in het pleegouderschap. Daarnaast beschrijven we hier de belangrijkste uitgangspunten en criteria voor pleegouders.

Misschien heb je na het krijgen van deze informatie nog veel meer vragen over het pleegouderschap. Daarom gaan we graag met jou in gesprek. Youké heeft een werving & selectieteam met daarin professionals die samen met jou kijken of het pleegouderschap iets voor jou is. Deze oriëntatiefase is vrijblijvend.

Vraag hier ons informatiepakket aan of stel ons jouw vragen.

Meer lezen over hoe anderen pleegzorg ervaren? Lees de ervaringen op de website van Pleegzorg Nederland

Een vast gezicht

Youké ondersteunt je vanaf de informatieavond tot aan de match met een pleegkind. Tijdens dit proces heb je één medewerker van het werving & selectieteam als aanspreekpunt. Na de match neemt een ambulant hulpverlener de begeleiding over en bezoekt hij of zij jou regelmatig. Daarbij geven we aandacht aan alle betrokkenen: onze medewerker heeft contact met jou, je gezin, het pleegkind én de ouders. Ook krijg je begeleiding bij de opvoeding.

Graag stellen we het werving & selectieteam aan je voor. Zij brengen elke dag met veel energie kinderen en pleegouders samen.