Intro

Pleegzorg is een uitkomst voor kinderen die voor een korte (zes maanden tot twee jaar) of voor een langere periode (tot volwassenheid) niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. In de Training Aspirant Pleegouders (TAP) heb je als aspirant-pleegouder kennis gemaakt met verschillende vormen van pleegzorg.

Flexibele pleegzorg

We willen graag dat het kind of de jongere zo min mogelijk van het ene gezin naar het andere verhuist en zowel voor kortdurende als langdurige pleegzorg in hetzelfde gezin kan blijven. Daarom zoeken we vooral pleegouders die openstaan voor meerdere vormen van pleegzorg. Een kind kan bijvoorbeeld bij een pleeggezin terechtkomen voor crisispleegzorg. Wanneer later blijkt dat het kind voor langere tijd niet kan terugkeren naar zijn ouders, is het voor het pleegkind vaak het beste om bij hetzelfde pleeggezin een thuis te vinden.

De beste match

Om een succesvolle pleegzorgplaatsing te realiseren, bespreken we met ouders en kind of jongere wat voor pleeggezin het beste bij het kind of de jongere past. Dit hangt van veel factoren af, zoals de hulpvraag, woonplaats, gezinssituatie en de beschikbaarheid van pleeggezinnen. Zodra wij denken dat een pleegkind bij jouw aanbod past, nemen we persoonlijk contact met je op om de match te bespreken. Als dit positief verloopt volgt er een kennismaking met alle betrokkenen, een wenperiode en maken we samen afspraken over jouw start als pleegouder. In noodsituaties is er meestal geen gelegenheid om vooraf kennis te maken. Bij crisispleegzorg neemt de medewerker Werving & Selectie Pleegzorg telefonisch contact met je op, legt de situatie uit en vraagt of je gezin beschikbaar is. De medewerker Werving & Selectie Pleegzorg van Youké begeleidt jouw gezin en de ouders bij de matching.

Achtergrondinformatie over pleegkind

Om het gedrag van het pleegkind goed te kunnen begrijpen is het nodig dat je weet wat het kind heeft meegemaakt in de relatie met zijn/haar ouder. Een training Zorgen voor een getraumatiseerd kind kan jou en je pleeggezin helpen. Naast negatieve ervaringen is het van groot belang dat je als pleegouder ook de positieve ervaringen kent, die het kind of de jongere met zijn/haar ouder heeft opgedaan. Denk bijvoorbeeld aan wanneer het kind of de jongere blij en lief is en wanneer de ouder geniet van zijn/haar kind. Voor kinderen en ouders is het belangrijk dat pleegouders deze achtergrondinformatie respecteren en hier niet over oordelen.

Pleegcontract

Het pleegcontract is onderdeel van jouw start als pleegouder en een overeenkomst tussen jou als pleegouder en Youké. Een pleegouder is degene die het kind verzorgt en opvoedt in zijn/haar gezin en het pleegkind is niet zijn biologische kind of stiefkind. In het pleegcontract staan afspraken over de omgang met de ouders van je pleegkind, de hoogte van de pleegzorgvergoeding en de rechten en plichten van alle betrokkenen. Lees voor juridische aspecten van pleegzorg ook het toegankelijke boek ‘Paraplu voor pleegouders‘ van juriste Mariska Kramer.

Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) vertegenwoordigt alle pleegouders van Youké. De leden van de POR spreken uit eigen ervaring, maar horen graag de ervaringen en vragen van andere pleegouders. Je kunt als pleegouder contact opnemen met de POR per mail via POR@youke.nl. De Pleegouderraad (POR) heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders van Youké te behartigen. De POR denkt actief mee met en adviseert over het beleid van Youké. De POR adviseert Youké gevraagd en ongevraagd over zaken die voor pleegouders van belang zijn. Lees meer over de POR.