Veilig thuis

Ieder kind heeft een veilig thuis nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Soms lukt het ouders niet om hun kind te geven wat het nodig heeft. Op die momenten zoeken we voor het kind naar een geschikt pleeggezin. Deze hulp kan tijdelijk of permanent zijn.

Wat moet ik kunnen?

Iedereen kan een geschikte pleegouder zijn. Het maakt niet uit of je alleen woont of samen met een partner, of je wel of geen kinderen hebt en of je homo of hetero bent. We zoeken juist diversiteit, met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Bij ieder kind past een ander thuis. Wij zoeken voor ieder kind de ideale match.

We verwachten dat een pleegouder het kind een welkom gevoel geeft. Pleegouders bieden warmte, structuur, een stabiele omgeving en aandacht. Het is belangrijk dat je ruimte maakt voor het pleegkind en zorgt dat het pleegouderschap valt te combineren met je werk en met je gezin. Ook gevoel voor humor, flexibiliteit en doorzettingsvermogen helpen je om een goede pleegouder te zijn.

De juiste verwachtingen

De impact van het opnemen van een pleegkind op jou en de rest van je gezin is groot. Je zet je huis en hart open voor iemand die je niet kent en die het nodige meemaakte. We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie hebt. Youké begeleidt je graag bij twijfels of vragen, want we willen dat iedere pleegouder een reëel beeld van het pleegouderschap heeft. In eerste instantie word je pleegouder omdat je een kind wilt helpen, maar je haalt er zelf ook voldoening uit als je ziet hoe jouw pleegkind zich ontwikkelt.

Een aanvulling op jouw gezin

In de match met een pleegkind speelt jouw gezinssamenstelling een rol. Als je zelf al kinderen hebt, dan krijgen jouw eigen kinderen er een pleegbroer of zus bij. Dit heeft ook invloed op hen; daarom helpt Youké niet alleen jou, maar je hele gezin bij de komst van een pleegkind.

Kun jij goed een jong kindje opvangen, of past een tiener beter in jouw gezin? Heb je ruimte in je huis en hart voor een broer en een zus die samen opvang zoeken? Ieder pleegkind heeft een andere achtergrond en andere behoeften. Samen kijken we welk kind het beste bij jouw gezinssamenstelling past.

Tijdens de periode van pleegzorg is het belangrijk dat je contact houdt met de ouders van je pleegkind. De vorm en de frequentie van dit contact is afhankelijk van de leeftijd en de situatie van het pleegkind en de (pleeg)ouders. Youké begeleidt je in dit contact.

Vergoeding voor pleegzorg

Je hoeft niet aan een bepaalde inkomensgrens te voldoen om in aanmerking te komen voor het pleegouderschap. Voor de kosten die je maakt voor je pleegkind, krijg je maandelijks een vergoeding. De overheid stelt jaarlijks vast hoe hoog deze vergoeding is. Je vindt de actuele bedragen op de website van Pleegzorg Nederland.

Randvoorwaarden pleegouderschap

Pleegzorg Nederland heeft enkele specifieke randvoorwaarden. Als pleegouder ben je 21 jaar of ouder en je hebt een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Raad voor de Kinderbescherming. Op de website van Pleegzorg Nederland vind je daarnaast nog andere criteria voor het pleegouderschap. Zo zijn we verplicht om twee referenties op te vragen.

Omdat Youké een goede voorbereiding op het pleegouderschap essentieel vindt, vragen wij je om ons voorbereidingstraject te doorlopen, begeleiding te ontvangen en met ons samen te werken zodat we tot de best mogelijke jeugd- en opvoedhulp komen.

Adoptie of pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Als je een kind een thuis wilt bieden, kun je kiezen voor de vorm van zorg die het beste bij je past. Bij adoptie blijft het kind altijd deel uitmaken van het adoptiegezin. Pleegzorg is in principe tijdelijk. Het doel blijft om kinderen terug te laten gaan naar de ouders. Daarom blijf je als pleeggezin contact houden met de ouders. Hoe vaak en in welke vorm is afhankelijk van het kind en de ouders. Het contact is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de mogelijke terugkeer naar de thuissituatie.

De vormen van pleegzorg bij Youké leggen we op de pagina ‘Pleegzorg bij Youké‘ uit.