Welkom bij Youké Pleegzorg

Ieder kind is oké. Met een eigen talent, kleur en netwerk. Dat is het startpunt van onze pleegzorg.

Zo kort als kan en zo lang als nodig, zodat kinderen en jongeren veilig opgroeien en zelfstandig verder kunnen.

Start als pleegouder

Pleegzorg is een uitkomst voor kinderen die voor een korte of voor een langere periode niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen.

Lees meer

Pleegzorgbegeleiding

Een pleegzorgbegeleider van Youké biedt jou als pleegouder begeleiding en ondersteuning bij opvoedvragen en praktische zaken.

Lees meer

Ouders blijven ouders

Kinderen zijn verbonden met hun ouders en familie, hoe oud ze ook zijn, waar ze ook wonen of opgroeien.

Lees meer

Pleegzorg financiën

Pleegkinderen nemen in diverse financiële regelingen een bijzondere positie in. Deze positie heeft ook gevolgen voor pleegouders.

Lees meer

Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) bestaat uit een afvaardiging van pleegouders begeleid door Youké.

Lees meer

Nieuwsbrief Pleegzorg

Met de Nieuwsbrief Pleegzorg houden wij onze huidige en toekomstige pleegouders en relaties van Youké op de hoogte van pleegzorgnieuws, ervaringen en meer...

Lees meer