Intro

De Pleegouderraad (POR) bestaat uit een afvaardiging van pleegouders begeleid door Youké. Sinds de invoering van de van de nieuwe jeugdwet (januari 2015) is de pleegouderraad een wettelijk verplicht orgaan. Bij Youké bestaat de POR al veel langer. De POR heeft vertegenwoordigers van de verschillende vormen van pleegzorg én uit alle regio’s waarin Youké actief is.

Belangen van pleegouders

De POR denkt actief mee over het beleid van Youké. Daarbij houdt zij de belangen van pleegouders nauwlettend in de gaten en probeert deze ook zoveel mogelijk te behartigen. In het POR reglement staat onder meer de formele werkwijze van de Pleegouderraad bij Youké beschreven. Voor 2016 is een specifiek speerpunt de transitie van de jeugdzorg naar de diverse gemeenten.

Vergaderschema

De POR vergadert vijf keer per jaar samen met vertegenwoordigers van Youké. Om de bijeenkomsten met Youké voor te bereiden komt de POR daarnaast vijf keer per jaar zelfstandig bijeen. Wil je een vergadering bijwonen? Bekijk dan ons vergaderschema voor de actuele data en meld je aan via POR@youke.nl.

Voorstellen

Op dit moment bestaat de POR uit 6 actieve leden.

  • Leni Manusiwa: voorzitter, netwerkpleegouder
  • Leo Lancker: vicevoorzitter, voogdijpleegouder, regio ’t Gooi en Vechtstreek
  • Annelies Schrijvers: lid POR, bestandspleegouder, aandachtsgebied: projecten
  • Maarten Verrest: lid POR, bestandspleegouder, aandachtsgebied: projecten en juridische zaken
  • Petri Dobbenberg: lid POR, netwerkpleegouder, regio Utrecht. Aandachtsgebied: verandermanagement

Denk jij ook mee met de POR?

Heb je vragen aan de POR of wil je op een andere manier met ons meedenken? Stuur dan een mail naar POR@youke.nl. Input van pleegouders is voor de POR van groot belang. De POR is er tenslotte voor hen. Eerst meer lezen over de POR? Lees dan ook de Nieuwsbrief Pleegzorg.