Intro

De Pleegouderraad (POR) bestaat uit een afvaardiging van pleegouders vanuit Youké. Sinds de invoering van de van de nieuwe jeugdwet (januari 2015) is de pleegouderraad een wettelijk verplicht orgaan. Bij Youké bestaat de POR al veel langer. De POR heeft vertegenwoordigers van de verschillende vormen van pleegzorg én uit alle regio’s waarin Youké actief is.

Belangen van pleegouders

De POR denkt actief mee over het beleid van Youké. Daarbij houdt zij de belangen van pleegouders nauwlettend in de gaten en probeert deze ook zoveel mogelijk te behartigen. 

Vergaderschema

De POR vergadert vijf keer per jaar samen met vertegenwoordigers van Youké. Om de bijeenkomsten met Youké voor te bereiden komt de POR daarnaast vijf keer per jaar zelfstandig bijeen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je aan via POR@youke.nl.

Denk jij ook mee met de POR?

Heb je vragen aan de POR of wil je op een andere manier met ons meedenken? Stuur dan een mail naar POR@youke.nl. Input van pleegouders is voor de POR van groot belang. De POR is er tenslotte voor hen.

 Download de flyer om meer te lezen over de POR