Intro

De Pleegouderraad (POR) bestaat uit een afvaardiging van pleegouders vanuit Youké. Sinds de invoering van de van de nieuwe jeugdwet (januari 2015) is de pleegouderraad een wettelijk verplicht orgaan. Bij Youké bestaat de POR al veel langer. De POR heeft vertegenwoordigers van de verschillende vormen van pleegzorg én uit alle regio’s waarin Youké actief is.

Belangen van pleegouders

De POR denkt actief mee over het beleid van Youké. Daarbij houdt zij de belangen van pleegouders nauwlettend in de gaten en probeert deze ook zoveel mogelijk te behartigen. 

Vergaderschema

De POR vergadert vijf keer per jaar samen met vertegenwoordigers van Youké. Om de bijeenkomsten met Youké voor te bereiden komt de POR daarnaast vijf keer per jaar zelfstandig bijeen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je aan via POR@youke.nl.

Denk jij ook mee met de POR?

Heb je vragen aan de POR of wil je op een andere manier met ons meedenken? Stuur dan een mail naar POR@youke.nl. Input van pleegouders is voor de POR van groot belang. De POR is er tenslotte voor hen.

 Download de flyer om meer te lezen over de POR 

Jaaragenda 2023 Pleegouderraad (POR)

Dit jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda. Let op, deze kunnen in de loop van het jaar nog wijzigen. Mail gerust als je wilt weten wat op korte termijn op de agenda staat. POR@youke.nl

 • 31 januari
  (POR+) Hulpaanbod Youké – declareren via portaal – jaarkalender POR
 • 21 maart
  Website Youké – input pleegzorgdag – vragen pleegouderpanel
 • 9 mei
  (POR+ incl. bestuurder) Adviesaanvraag aanbesteding – samenwerking GGz Centraal/Fornhese – begroting/jaarrekening Youké
 • 20 juni
  Evalueren pleegzorgdag – geschenk week van de pleegzorg – onderwerp uit pleegouder panel
 • 5 september
  (POR+ incl. bestuurder) Uitkomsten pleegoudertoets – hoe wordt omgegaan met beschuldigingen aan pleegouders – kerstattentie
 • 31 oktober
  Onderwerp uit pleegouder panel
 • 19 december
  (POR+) Voortgang aanbesteding – samenwerking GGz Centraal/Fornhese