“We vieren feest met ons gezin én met Fenna’s biologische familie”

 

Hoewel de feestdagen vooral bestaan uit genieten van lekker eten en van elkaar voor het gezin De Vos zélf, spelen ook de biologische ouders van pleegkinderen Diego (13) en Fenna (10) een rol in de gezelligheid. Ieder op een eigen manier. Zo schuiven de kinderen samen met pleegouders Thomas en Laura op kerstavond aan bij de rijk gevulde tafel van Fenna’s biologische oma. “We zijn een soort familie van elkaar geworden.”

Even voorstellen: Thomas en Laura de Vos hebben twee pleegkinderen. Diego woonde al bij het stel nog voor hij één jaar werd, Fenna was bijna drie toen ze in het gezin kwam. Thomas en Laura worden al vanaf het begin vanuit Youké begeleid door Cindy.  Thomas: “We volgden verschillende trainingen van Youké om een goede start te maken als pleegouder en dat hielp toen het eenmaal zover was.”

Antillen en Almere

Diego’s biologische familie woont op de Nederlandse Antillen; hij heeft daar intussen zes biologische broers en zussen. “In 2016 hebben we zijn familie bezocht en drie jaar later gingen we nog een keer. Sinds die bezoeken hebben we regelmatig contact, meestal via WhatsApp.” De biologische familie van Fenna zit dichterbij; haar moeder en oma wonen in Almere. Fenna woonde als baby en dreumes bij haar oudtante. Toen zij te oud werd om voor Fenna te zorgen en moeder aangaf dat zij de zorg niet aan kon, werd uitgekeken naar een pleeggezin. “De familie had goed voor ogen waar een toekomstig pleeggezin aan moest voldoen,” vertelt Thomas. “We hebben als het ware gesolliciteerd bij Fenna’s familie. Dat geeft meteen aan hoe betrokken zij waren – en nog altijd zijn. Oma is de stabiele factor in de familie en ons contact met haar en moeder is heel goed. We zijn echt een beetje familie van elkaar geworden.”

Iedereen welkom

Die familieband is goed zichtbaar bij feestelijkheden en tijdens de feestdagen. “We zaten op de eerste rij bij de bruiloft van Fenna’s oma en haar nieuwe man. En op kerstavond schuiven we aan bij haar rijk gevulde eettafel. Elke vier weken logeert Fenna bij haar oma en moeder. Diego is daar net zo welkom als Fenna; oma ziet hem als een van haar kleinkinderen. Als kind vond hij dat vooral heel fijn maar toen hij ouder werd, werd hij zich wel bewuster van het feit dat hij deze band met zijn biologische familie niet had. Dat is soms lastig. Gelukkig is er wel altijd even contact met de Antillen rondom kerst; we sturen berichtjes met kerstwensen naar elkaar.”

Gezinsfeest

Die kerstavond bij Fenna’s oma is een traditie geworden maar de rest van de kerst is hélemaal voor het gezin De Vos zelf. “De moeder van Laura komt eerste kerstdag, tweede kerstdag gaan we meestal naar mijn familie,” vertelt Thomas. “Met Sinterklaas gaat het weer anders; drie keer Sinterklaas vieren vinden we niet echt een goed idee. We proberen dat dus te beperken door het alleen met ons eigen gezin te vieren.”

Oud en nieuw bij vader

Er verandert ook wel eens iets in de bijzondere familiestructuur. Thomas: “De in het begin moeizame verstandhouding met Fenna’s vader wordt steeds beter. Sinds een tijdje logeert ze ook eens per vier weken bij hem. Ze hebben elkaar beter leren kennen en we kijken nu zelfs of ze dit jaar met oud en nieuw bij hem kan zijn.” Thomas, Laura en de kinderen zijn heel blij met de manier waarop ze de feestdagen inrichten. “Het is goed, het werkt en we zijn er allemaal aan gewend. Het vertrekpunt ligt altijd bij ons eigen gezin. Kerst is óns familiefeest maar om ons heen zit een hele warme en waardevolle schil met families waar het ook gevierd wordt.”

Uniek gezin

“De feestdagen betekenen voor ons gezin precies hetzelfde als voor de meeste andere gezinnen,” zegt Thomas tot slot. “Tijd voor elkaar, genieten van lekker eten en van samen zijn. Wij staan tijdens deze bijzondere dagen wel altijd extra stil bij het unieke van ons gezin. Onze families zijn zo breed vertakt dat we in feite maar een klein stipje in een heel groot geheel zijn. Als ik het zou uittekenen, heb ik een rol behang nodig!”