Past deze training bij mij? Mijn pleegzorgbegeleider attendeerde me op de training. Vanuit mijn beroep heb ik al wel het een en ander in huis en ik twijfelde dan ook of ik mee zou doen. Gelukkig heb ik dit wel gedaan. Er volgde eerst een kennismakingsgesprek om verwachtingen op elkaar af te stemmen. Dit bleek later zeker meerwaarde te hebben.
yvonne, 54 jaar, pleegmoeder Vraag informatiepakket aan

De zorg voor een pleegkind die korte of langere tijd onder traumatische omstandigheden heeft geleefd vraagt extra vaardigheden van de pleegouder. Pleegmoeder Yvonne nam deel aan de training Zorgen voor een getraumatiseerd kind.

Oefenen op je eigen thuissituatie

In de training ben ik meer te weten gekomen omtrent de theorie vanuit een Amerikaanse invalshoek. De manier waarop de theorie aan de orde kwam is heel herkenbaar. Ik deed steeds oefeningen waardoor ik alles toe kon passen op mijn eigen thuissituatie. Het feit dat ik acht weken lang met het onderwerp trauma bezig ben, maakt dat ik bewuster stilsta bij de theorie in de praktijk van alledag. Je bekijkt alles weer eens goed. Dat is voor mij ook zeker een meerwaarde. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen in de groep. Al gauw werden we hierdoor een hechte groep waarin best veel gedeeld kon worden. Het feit dat andere pleegouders tegen dezelfde zaken aan lopen, maakt dat je erkenning voelt en tips aan elkaar kunt geven. We hebben dus ook veel van elkaar opgestoken.

Afwisselende leerstof

De afwisseling in de leerstof was ook prettig. De trainers Pinie (gedragsdeskundige) en Robert (pleegzorgbegeleider) hadden goed oog voor hoofd en bijzaken en pasten meerdere keren de inhoud van de les aan, omdat er andere discussies ontstonden die ook waardevol waren. Steeds deden ze dat in overleg met ons. In de evaluatie bleek dat iedereen van onze groep de training als positief ervaren heeft. Kortom, deze training is zeker warm aan te bevelen!

Schrijf je ook in

In september start weer een training Zorgen voor een getraumatiseerd kind in Hilversum en Utrecht. Bespreek met je pleegzorgbegeleider of het ook iets voor jouw pleeggezin is en schrijf je in. Heb je een vraag voor de trainers? Mail dan naar pleegzorg@youke.nl.