Resulaten

Marjolein Split, hiervoor pleegzorgbegeleider en nu teamhoofd van Youké heeft voor haar opleiding Master Social Work onderzoek gedaan naar eigen kinderen van pleegouders. In de zomer van 2018 heeft zij een oproep gedaan in de pleegzorg nieuwsbrief, opzoek naar eigen kinderen van pleegouders. 10 kinderen hebben zich aangemeld voor het dagboekonderzoek. Het onderzoek is uiteindelijk toegespitst op het copinggedrag van de eigen kinderen van pleegouders rondom het hebben van een pleegbroer en/of –zus. Uiteindelijk hebben 8 kinderen meegedaan en na een geslaagde startbijeenkomst hebben zij in september gedurende 8 dagen een dagboek thuis ingevuld over dingen die gebeuren in het (pleeg)gezin en hoe ze daarmee omgaan.

 

Door de dagboeken is zicht verkregen in waar de eigen kinderen tegenaan lopen, hoe ze daarmee omgaan en waar aanknopingspunten voor ondersteuning zitten. 6 pleegzorgbegeleiders zijn geïnterviewd over hun (mogelijke) handelingen in de begeleiding en samen hebben deze resultaten geresulteerd in het uiteindelijke onderzoeksverslag. Deze is afgelopen februari goedgekeurd en de resultaten zijn in april door middel van een workshop gedeeld aan de pleegzorgbegeleiders. Hierin zijn ook handelingsadviezen gegeven naar aanleiding van de resultaten. Het project loopt door want met de resultaten van het praktijkonderzoek en het literatuuronderzoek wordt een interventie voor de pleegzorgbegeleider ontworpen. Deze wordt verderop in het jaar in gebruik genomen!

Er is een whitepaper gemaakt van het onderzoek. Wil je het hele onderzoek lezen, stuur dan even een mailtje naar: msplit@youke.nl

Deel dit bericht: