Voor wie wij zoeken

Er is een groot tekort aan pleeggezinnen en helaas kunnen we niet voorzien in elke vraag die bij ons terecht komt. Een manier om een pleeggezin te vinden voor een kind is door kindgericht te werven.

Wat is kindgericht werven;

Bij kindgericht werven zoeken wij in het netwerk van het kind/ouders naar een passend pleeggezin. Gedacht kan worden aan het samenwerken met de school en/of de sportclub. Samen onderzoeken wij de mogelijkheden, misschien kan er een advertentie geplaatst worden of kan er een informatieavond georganiseerd worden voor geïnteresseerden. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy en gegevens van het gezin. Daarom worden voor advertenties foto’s uit de beeldbank en een fictieve voornaam gebruikt.  Om teleurstellingen bij zowel het kind als het potentiele pleeggezin te voorkomen blijven screening en matching een belangrijk onderdeel van het hele proces.

Help en deel;

Bij kindgericht werven is naast het netwerk van het kind ook een breder netwerk van Youké Pleegzorg van groot belang omdat je zo meer mensen kan bereiken en de kans op een match vergroot wordt.

Wij zullen hierbij ook gebruik maken van onze Facebookpagina. Het zou heel fijn zijn als jullie deze pagina in de gaten zouden willen houden en het bericht willen delen voor een zo groot mogelijk bereik. Als jullie nog  tips of ideeën hierover hebben, dan horen wij het graag!

Deze leuke en nieuwe taak zal voornamelijk komen te liggen bij Marleen van Steveninck en het team van werving en selectie

Deel dit bericht: