Thema avond 'eigen kinderen van pleegouders'

De plaatsing van een pleegkind in een gezin
heeft impact op de pleegouders maar ook op
de eigen kinderen van pleegouders. Er is niet
altijd voldoende zicht op hun welzijn.
Worden zij terecht “de onzichtbare zorgers”
genoemd?

Omgaan met pleegbroers en – zussen. Hoe doe je dat?
Het blijkt dat de eigen kinderen van pleegouders niet altijd weten hoe ze met de
veranderende gezinssituatie situatie om moeten gaan en zich niet altijd durven uit
te spreken over de lastigheden die zij hierin ervaren. Hierdoor is er niet altijd
voldoende zicht op de behoeften van de eigen kinderen. Om hier meer over te
weten te komen en betere ondersteuning te kunnen bieden aan het hele
pleeggezin is er binnen Youké onderzoek gedaan naar hoe eigen kinderen omgaan
met de pleegzorgplaatsing en wat zij hierin nodig hebben. Dit is gedaan door
middel van dagboekonderzoek, onder een groep eigen kinderen (12 jaar en ouder).
Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan naar hoe het copinggedrag (het
omgaan met lastige situaties) van eigen kinderen effectief ondersteund kan
worden door (pleeg)ouders en de begeleiders. Dit delen we graag met u.

Uitwisseling
De belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en tips worden op deze avond met u
besproken! Uiteraard is er ook ruimte voor uitwisseling met elkaar. De avond
wordt begeleidt door Marjolein Split (projectleider eigen kinderen van
pleegouders) en Ilona van Klink (pleegzorgbegeleider Youké).

De thema avond is op donderdag
25 november van 19:00 – 21:30
uur, op het kantoor van Youké in
Amersfoort, Waterdaal 2.

Parkeren kan gratis voor de deur.

Programma
19:00u Inloop
19:30u Introductie
19:45u Presentatie bevindingen
onderzoek, aanbevelingen, tips
en interventies
21:00u Uitwisseling
21:30u Einde

Voor wie?
Pleegouders van Youké, Timon en
de Rading (en open inschrijving
via platform pleegzorg)

Aanmelden?
U kunt zich vóór 15 november
2021 aanmelden door een mail te
sturen naar
pleegzorgacademie@youke.nl
o.v.v. Aanmelding Thema avond
25 november

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar msplit@youke.nl of
pleegzorgacademie@youke.n

Deel dit bericht: