Wil jij weten hoe je een gezin of kind bij jou in de buurt kunt helpen?

Opvoeden is een mooie, maar af en toe ook ingewikkelde uitdaging. Dit kan zorgen voor een instabiele gezinssituatie. Soms lijkt een uithuisplaatsing het laatste redmiddel. In een pleeggezin kan het ertoe leiden dat een kind nog een keer moet verhuizen naar een ander gezin.

Jeugdzorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties werken samen om alle kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Misschien heb je ook weleens nagedacht over wat jij kunt betekenen voor een kind in jouw omgeving. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Informele steungezinnen
Stichting Present en de Gezinsparaplu zijn organisaties die zich inzetten voor laagdrempelige, informele steun aan (pleeg)gezinnen. Denk aan een gezellige middag voor een kind, de ouders ontlasten door af en toe met een kind mee te gaan naar voetbal, samen pannenkoeken bakken, helpen met huiswerk of gewoon een luisterend oor bieden.

Pleeggezinnen of gezinshuisouders
Soms wonen kinderen voor kortere of langere tijd in een pleeggezin omdat ouders (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Voor deze kinderen zijn organisaties als Timon, De Rading, Youké, De Amerpoort en Leger des Heils op zoek naar (deeltijd)pleeggezinnen of gezinshuisouders.

Tijdens de informatieavond vertellen wij je graag hoe belangrijk het is dat formele en informele ondersteuning elkaar aanvullen. Je hoort meer over de mogelijkheden om voor deze kinderen en ouders écht iets te betekenen. Jeugdzorgorganisaties, pleegouders, gezinshuisouders en ervaren steungezinnen kunnen jouw vragen beantwoorden.

Als je nu al meer informatie wilt over wat de deelnemende organisaties doen, kun je kijken op de websites van: Gezinsparaplu, De Rading, Stichting Present Amersfoort/Homies, Stichting Timon, Youké, Amerpoort, Leger des Heils.

De avond wordt georganiseerd voor inwoners van de gemeente Bunschoten-Spakenburg, maar als je in een omliggende gemeente woont, ben je natuurlijk ook van harte welkom! Zorg voor kinderen houdt immers niet op bij de grenzen van een gemeente.

Woensdag 7 september 2022
20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
De Samenklank, Bikkersweg 86 Bunschoten-Spakenburg

Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn voor ons om te weten hoeveel koffie en koek we moeten klaarzetten. Aanmelden kan via de mail:  arjanne.wassens@presentamersfoort.nl

Deelnemende/aanwezige organisaties
*  Stichting Present
*  Gezinsparaplu
*  Timon (ook namens de Rading en Youké)
*  Leger des Heils

Deel dit bericht: