Gezamenlijke informatieavond Soest

“It takes a whole village to raise a child” is een oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn.

Stichting Present, De Rading Pleegzorg en Youké Sterke Jeugd organiseren samen een informatie avond op:

Donderdag 13 juni van 19.45 tot 22.00 uur

Misschien heeft u weleens nagedacht over wat u kunt betekenen voor een kind (in uw omgeving), dat hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Steungezinnen:
Er worden steungezinnen/ HOMIES in de buurt gezocht, zij kunnen zich inzetten voor ouders en kinderen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben.

Pleegzorg:
In Nederland wonen ongeveer 20.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Dit komt omdat ouders (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Vaak vanwege complexe problemen. Voor deze kinderen worden pleeggezinnen gezocht. Weekend pleegzorg behoort ook tot de mogelijkheden en kan heel helpend zijn.

Om wat meer uitleg te geven en samen te spreken over de mogelijkheden, wordt er op donderdag 13 juni 2019 een informatiebijeenkomst over beide vormen van hulp en ondersteuning georganiseerd in Soest.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over initiatieven in de buurt om kinderen en ouders te ondersteunen en over pleegzorg  Dat pleegouderschap of gezinsondersteuner alleen is weggelegd voor opvoedingsexperts, is een misverstand.

Tijdens de informatieavond wordt een korte presentatie gehouden. Daarna is er gelegenheid om samen met een medewerker van Youké, de Rading of  Stichting Present in gesprek te gaan over wat uw mogelijkheden zijn.

U bent van harte welkom bij: de Plantage, Smitsweg 311, 3765 CJ Soest

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via https://stichtingpresent.nl/soest/aanmelden/aanmelden-pleegzorgavond/

 

Organisatoren:
Marijke de Jongste, Wiljon de Jonge en Eveline Jonker (Present)
Tekla Bos (de Rading)
Marleen van Steveninck (Youké)

Deel dit bericht: